Biuletyn Informacji Publicznej
2013-04-25
Instrukcja obsługi podmiotowej strony BIP

Mamy nadzije iż obsługa naszej strony będzie intuicyjna i wygodna. W razie pytań prosimy o kontakt drogą elektroniczną, telefoniczną dowolną inną. Więcej informacji online mogą Państwo znaleźć poniżej.
 

DOSTĘP DO INFORMACJI PUBLICZNYCH UDOSTĘPNIONYCH W BIP
Informacje publiczne zawarte w naszym Biuletynie udostępniamy wszystkim zainteresowanym (odwiedzającym) przez 24h/dobę bez przerwy. W przypadku krytycznej awarii serwera podmiotowej strony BIP, odwiedzający są informowani o chwilowym zablokowaniu połączeń z tą stroną. Dostęp do informacji publicznych udostępnionych w naszym BIP jest rówież możliwy poprzez stronę główną BIP posiadającą adres URL - www.bip.gov.pl według menu podmiotowego lub przedmiotowego.

ELEMENTY NASZEJ STRONY BIP
Widoczna na ekranie podmiotowa strona naszego Biuletynu Informacji Publicznej (w skrócie BIP), składa się z następujących części:

 • nagłówka
 • menu
 • pola publikacji treści
 • stopki

Wygląd i zawartość nagłówka, stopki oraz menu są identyczne na wszystkich podstronach Biuletynu. Natomiast zawartość pola publikacji treści ulega zmianie w zależności od wyboru danej treści.

ZAWARTOŚĆ NAGŁÓWKA
W nagłówku zamieszczone są elementy graficzne:

 • logo Biuletynu (znak graficzny) - które po naciśnięciu przeniesie nas na stronę główną BIP, prowadzoną przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
 • logo MCK Ciechocinek - baner po kliknięciu odsyłający do strony głównej podmiotu

W skład nagłówku dodatkowo można znaleźć adres podmiotu.

MENU
Z lewej strony pod nagłówkiem umieszczone zostało główne menu strony, pozwalające na dostęp mi. do:

 • modułu wyszukiwania
 • menu przedmiotowego
 • menu podmiotowego
 • mapy strony
 • instrukcjiMENU PRZEDMIOTOWE
Menu przedmiotowe, czyli wykaz kategorii tematycznych, w które są zestawione informacje publiczne udostępniane w BIP dostępne jest jako rozsuwana lista w menu głównym strony.

MENU PODMIOTOWE
Menu podmiotowe, dostępne jest w analogicznej formie jak menu przedmiotowe.

POLE PUBLIKACJI TREŚCI
Środkowa i zarazem największa część strony Biuletynu. Pole to służy do wyświetlania treści zawartej w poszczególnych elementach BIP. Omawiane pole dzieli wyróżnione jest jasno brązowym tłem.

ELEMENTY KAŻDEJ INFORMACJI PUBLICZNEJ
Każda informacja publiczna, jaka została opublikowana w naszym BIP, poza swą treścią w postaci tekstu, załączników, linków, zdjęć, tabel, itp., posiada na swym końcu przycisk pozwalający na przejście do podstrony z informacją określającą:

 • tożsamość osoby, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji,
 • tożsamość osoby (redaktora), która wprowadziła informację do BIP,
 • oznaczenie czasu wytworzenia informacji i czasu jej udostępnienia w BIP,
 • dane o ostatnio przeprowadzonej zmianie jej treści: data zmiany, streszczenie na czym zmiana polegała, tożsamość osoby dokonującej zmiany,
 • rejestr wszystkich zmian jakim informacja była poddawana od momentu jej udostępnienia w BIP,

Treść każdej informacji publicznej wyświetla się w polu publikacji treści naszego Biuletynu.

PORUSZANIE SIĘ PO STRONIE BIP
W celu sprawnego poruszania się po naszej stronie BIP, najlepiej wykorzystywać komputerową mysz. Aby zapoznać się z treścią danego interesującego nas elementu, należy wskazać kursorem jego nazwę (pokaże się tzw. łapka kursora) w menu, menu przedmiotowym, menu podmotowym lub na mapie biuletynu, a następnie kliknąć lewym przyciskiem myszy.
Informacja publiczna może posiadać w swej treści linki, czyli tzw. hiperłącza pozwalające na szybkie przemieszczanie się pomiędzy poszczególnymi podstronami Biuletynu lub odsyłające na inne strony www. Obecność linku w danej informacji możemy rozpoznać dzięki pojawieniu się tzw. łapki po wskazaniu kursorem jego treści. Dodatkowo treść linku często posiada odmienny kolor czcionki (np.: niebieski z podkreśleniem treści), od czcionki zwykłego tekstu. Po kliknięciu w link, zostajemy automatycznie przeniesieni na inną podstronę naszego Biuletynu (link wewnętrzny) lub do innego serwisu www (link zewnętrzny).

WYSZUKIWANIE INFORMACJI
Aby skorzystać z opcji wyszukiwania postępujemy następująco:

 1. w pole wyszukiwarki, znajdujące się w menu głównym strony, wpisujemy dany wyraz lub frazę stanowiącą kryterium wyszukiwania
 2. klikamy na przycisk szukaj znajdujący się obok
 3. w polu publikacji treści zobaczymy listę wyszukanych elementów


ZAŁĄCZNIKI W BIP
Część informacji publicznych udostępnionych w naszym Biuletynie posiada format załącznika w postaci pliku: .doc, .xls, .pdf, .jpg i inne. Na końcu nazwy załącznika znajduje się podana w nawiasie wielkość pliku. W celu otwarcia danego pliku lub zapisania go na dysku swojego komputera, należy kliknąć w podświetloną nazwę pliku i wybrać jedną z opcji okna dialogowego, jakie się pojawi na ekranie.

INFORMACJE NIEJAWNE W BIP
W przypadku wyłączenia jawności informacji publicznej, w Biuletynie Informacji Publicznej podajemy zakres wyłączenia, podstawę prawną wyłączenia jawności oraz wskazujemy organ lub osobę, które dokonały wyłączenia, a w przypadku jeżeli ograniczenie nastąpiło ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy - podmiot w interesie, którego dokonano wyłączenia jawności.